Zanim rozpoczniesz przygodę

Koniecznie przeczytaj nasz regulamin

Regulamin Wypożyczalni

Wypożyczający zobowiązuje się do:
1. Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania rowerów w nieodpowiedni sposób.

2 Okazać dokument do wpisania w kartę wypożyczalni.

3.Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.

Aby wypożyczyć rower, należy spełniać następujące warunki:
1.Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni;
2.Złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie;
3.Być osobą pełnoletnią i trzeźwą;
4.Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry lub po zwrocie wypożyczonego roweru, w/g cennika.
5.Przyjmujemy płatności gotówką.
6.W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku.
7.Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
8.Gdy rower ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody i napraw.
9.Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
10.Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
11. Oddając rower po zamknięciu, klient zobowiązany jest opłacić dodatkową stawkę godzinową, wpisaną na karcie wypożyczalni w momencie wypożyczenia sprzętu.